In/Utcheckning/avbokningar

Incheckning
Incheckning kan göras från kl 16.00
om inte annat är överenskommet

Utcheckning
Checkar ut gör man hos oss senast kl 10.00
om inte annat är överenskommet.

Avbokningar
Avbokning senast 18.00 dagen innan för att debitering inte ska ske.